Tänu Sulle

Tänu Sulle, Taevaisa

kõige armu, abi eest,

mida kogu eluaja

olen saanud Sinu käest.

KLPR 392

Seekordne talvepäevade teema on "Tänu Sulle".

Paljud inimesed on 20 aasta jooksul ennast panustanud selleks, et noortepäevad saaksid toimuda.

Veelgi rohkemad on nendest osa võtnud.

Tahame rääkida tänust ja imest, mis juhtub, kui ollakse innustavad ja osatakse toetada ning jagada tänu.

Sellisel juhul jõutakse teha näiliselt üle jõu käivaid asju.

Loomulikult oleme tänulikud Jumalale, et ta on saatnud õigeid inimesi ja neid tarkusega täitnud.


Tänu ei ole tihtipeale iseenesest mõistetav ja ei tulegi kohe mõttesse.

Siiski oodatakse mingi saavutuse järel tunnustust. Miks mitte seda pakkuda. Kuidas märgata, kas saab ennast ka selles kasvatada?

Kas saab õppida ja harjutada, et tänu paremini ja iseenesest mõistetavalt välja tuleks?

Kas märkame ja leiame tänu tuua Jumala tegutsemise kohta meie endi elus?


Need oleksid teemad, millele tahame keskenduda.


Kutsume kokku neid, kes aastate jooksul talvepäevi korraldanud ja kokkusaamistel osalenud.

Loodame siis erilisi talvepäevi, kus ka juba natuke vanemaks saanud võivad mõtetes noorusesse tagasi pöörduda.

plakat